Hopp til hovedinnholdet

Info ifm. hvordan Covid – 19 påvirker programmet til Stavanger jazzforum / Spor 5 Vi følger hele veien med på nasjonale og lokale myndigheters pålegg og anbefalinger hva gjelder smittebegrensende tiltakene og det skal vøre trygt å besøke våre arrangement

HOLD DEG HJEMME HVIS DU FØLER DEG SYK
Dersom du har vært i kontakt med smittede, er i karantene, føler deg syk eller har symptomer på sykdom, er det viktig at du holder deg hjemme.

PUBLIKUM FRA ANDRE KOMMUNER
Regjeringen råder for tiden publikum til ikke å krysse kommunegrensene for å delta på kulturarrangement.
Kommer du fra en annen kommune og av den grunn ikke ønsker å delta på et arrangement som du har kjøpt billett til, kan du kontakte oss snarest på telefon 51 53 70 00 (1) eller e-post til billett@stavanger-konserthus.no og be om refusjon. Vi refunderer ekskl. avgift.

VED ANKOMST
Publikum bes være oppmerksom på å holde avstand hvis flere ankommer samtidig. En vi bli henvist til sitt faste tilviste sete når en ankommer. Vi oppfordrer også publikum til å ikke bruke garderoben.

HÅNDVASK OG HYGIENE
Husk å vaske eller desinfisere hendene når du kommer. Hånddesinfiserende middel er tilgjengelig ved inngangen og i foaje. Både toaletter, bord/stoler og publikumsområder blir jevnlig og grundig vasket.

SERVERING
Vi har bordservering ifm. alle arrangementer og benytter oss av www.ordr.no for bestilling/betaling. Merk at vi for tiden kun serverer alkoholfrie alternativ på Spor 5 pga myndighetenes krav om å server fullverdig måltid for å kunne servere alkohol.

SALEN PÅ SPOR 5
Alle konserter og forestillinger avvikles i tråd med restriksjonene og smittevernreglene myndighetene setter. Dette gjelder for eksempel publikumstall, og pålagt avstand mellom deltakerne. Er du sammen med familie eller andre i din «kohort», kan dere sitte nærmere.
Fra 23. februar er det tillatt med 100 publikummere på arrangement, dvs. at for Spor 5 vil det tilsi at vi kan ta imot mellom 60 og 80 gjester avhengig av antall kohorter. En skal sitte på sitt sete hele forestillingen/konserten

Dørene inn til arrangementene åpnes vanligvis 30 minutter før konsertstart.

ETTER KONSERT/ARRANGEMENT
Etter en konsert, ber vi publikum på samme som ved ankomst være ekstra oppmerksom på å holde avstand når en forlater lokalet. Det er OK å sitte litt igjen etter arrangementet og drikke opp, men det kan dessverre ikke legges opp til mingling.

Takk for at du som gjester oss respekterer smittevernregler og tar hensyn. God fornøyelse!

AVLYSTE KONSERTER OG FORESTILLINGER
Ved avlyste eller utsatte arrangement kontakter vi alle som har kjøpt billett med informasjon om refusjon osv. Hovedregel er at kjøpt billett gjelder på ny dato for arrangement ved flytting.

HOLD DEG INFORMERT
Vi sender SMS og nyhetsbrev, men sjekk også gjerne programsiden eller Facebook-siden vår for fortløpende endringer.