Hopp til hovedinnholdet

ÅRSMØTE I STAVANGER JAZZFORUM Det avholdes årsmøte i Stavanger jazzforum TIRSDAG 31. MAI KL. 18.00 I SANDVIGÅ 7 i Bjergsted. Alle medlemmer som er ajour med medlemskontingent for 2022 har stemmerett.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering herunder valg av møteleder og referenter
3. Årsmeldinger
4. Regnskap
5. Vedtektsendringer
6. Valg
7. Avslutning/eventuelt