Hopp til hovedinnholdet

Det avholdes årsmøte i Stavanger jazzforum MANDAG 31. MAI KL. 18.30 PÅ SPOR 5. Alle medlemmer som er ajour med medlemskontingent for 2021 har stemmerett. Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering herunder valg av møteleder og referenter 3. Årsmeldinger 4. Regnskap 5. Vedtektsendringer 6. Forslag til endring av formell enhets registrering av Stavanger jazzforum. 7. Valg 8. Avslutning/eventuelt