Spor 5

Stavanger Jazzforum driver Spor 5 som er lokalet i 2. etg. i Jernbaneveien 3 ved Byterminalen/Jernbanen. Dette er hovedscenen for de fleste av Stavanger Jazzforums konserter. I tillegg til SJFs konserter arrangeres det en rekke andre kulturarrangement, mest konserter, men også andre kulturarr. konferanser, selskap mm.


Publikumskapasiteten er 200 sittende.

Lokalet er utstyrt med bl.a.

• PA og lysanlegg
• Steinway flygel model B
• i tillegg en godt utstyrt backline og utstyrsliste
• bar med skjenkebevilgning

Stavanger Jazzforum ønsker med Spor 5 å lage en god scene og et godt miljø både for musikere og publikum. Stavanger Jazzforum ønsker også at Spor 5 skal være et åpent hus for en lang rekke andre arrangementer og bli en viktig kulturscene i hjerte av Stavanger. Det er mulig å leie lokalet til lukkede arrangement.

FOR HENVENDELSER

_

Helleik Kvinnesland

Daglig leder, Stavanger jazzforum

518 46 668 / 905 68 107

helleik@maijazz.no